Celestin Faustin

Next
Faustin Papa Legba and Market cropped

   SOLD  Papa Legba and Market, o/b, 25.5"x35", early 1970s

© CHIGOHA 2020